Yhdistys

Laitila-Pyhäranta 4H-yhdistys toimii Laitilan ja Pyhärannan alueella. Järjestämme kerhotoimintaa, kursseja, kilpailuja, tapahtumia, yrittäjyyskasvatusta sekä työllistämistoimintaa.

4H-nuorisotyön toiminta-ajatus

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä ja omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja. 4H-koulutukset ja - kurssit syventävät osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yritteliäisyyteen ja työelämään.

Arvot

Arvot ilmaisevat, mikä meille on toiminnassa tärkeää. Ne luovat toiminnallemme perustan ja ohjaavat meitä jokapäiväisessä työssämme. Nuorisotyön toimintaympäristö on vuosikymmenten kuluessa muuttunut olennaisesti. 4H-nuorisotyön arvopohjaa ei ole kuitenkaan ollut tarvetta muuttaa.

Neljä kertaa H

Harkinta-Head kuvastaa sitä, miten tärkeää ihmisen on jatkuvasti kehittää omaa ajatteluaan ja pyrkiä kaikessa toiminnassaan rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen .

Harjaannus-Hands tarkoittaa käytännön ja käden taitoja, joita harjoitellaan kaikessa 4H-toiminnassa. Tähän liittyvät tärkeänä osana asenteet, kuten esimerkiksi yritteliäisyys ja ahkeruus. Tekemällä oppii parhaiten!

Hyvyys-Heart kertoo toisen ihmisen kunnioittamisesta ja huolenpidosta. Siihen liittyvät myös yhteistyötaidot ja hyvä käytös.

Hyvinvointi-Health on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

4H:n arvot

  • Harkinta - Head
  • Harjaannus - Hands
  • Hyvyys - Heart
  • Hyvinvointi - Health
4H:n poni Judith (edessä) ja Judin kaveri Kitos vauhdin hurmassa