Hankkeen tavoitteet

Nuorten innostaminen mukaan yhdistystoimintaan

Kaivattua uutta verta kunnille tärkeälle kolmannelle sektorille.

  • Nuorten omien tapahtumien luonti kuntiin sekä nuorten aktivointi oman kunnan yhteisöllisyyden ja palvelujen kehittämisessä. Nuorten opettaminen siihen, että heilläkin on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa kunnassaan tapahtuviin asioihin. Nyt nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaikuttamisen eri mahdollisuuksista.
  • Virkeä yhdistystoiminta lisää kuntien yhteisöllisyyttä ja vetovoimaa. Hankkeessa ylisukupolvinen vuorovaikutus lisää yhteisöllisyyttä ja eri ikäpolvien välistä ymmärrystä. 
  • Nuoria kasvatetaan vastuun kantajiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Parempi tietämys kotiseudun yhdistystoiminnasta saattaa auttaa nuorta kiinnittymään sekä vaikuttamaan omaan kotikuntaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tarjota erilaisia toimintoja.
  • Tukemalla nuorten ideoimia toimintakokeiluja, voidaan saada uusia toimintamuotoja yhdistyksille ja näin ollen laajennettua paikkakunnan tapahtuma-ja palvelutarjontaa. Toimintakokeilu tarkoittaa käytännössä nuorten yhdessä hankkeessa mukana olevien yhdistysten kanssa ideoimaa ja toteuttamaa projektia. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuma, ryhmätoimintaa, investointi tai muuta 3 vastaavaa. Projektit syntyvät hankkeen aikana.
  • Kehittää yhdistystoimijoiden osaamista ja mahdollisuuksia järjestää erilaisia palveluja.
  • Nostaa yhdistykset esiin paikallisina aktivoijina ja elinvoimaisuuden ylläpitäjinä
  • Myös toteuttaa nuorilta nuorille tapahtumia-tapahtumatuotannon, markkinoinnin sekä rahoituksen hankinnan osaamisen lisääminen kolmannella sektorilla ja nuorten keskuudessa-nuorten tuomia uusia toimintamalleja yhdistyksiin